Polityka Bezpieczeństwa Dzieci

Zarząd PZPN w dniu 30 stycznia 2024 roku dokonał aktualizacji Polityki o wymogi Ustawy w zakresie standardów ochrony dzieci. Radomiak S.A. z dniem 28 lutego 2024 r. wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest uczynienie piłki nożnej środowiskiem bezpiecznym, pozytywnym i pełnym szacunku oraz radości dla wszystkich dzieci. W tym celu stworzyliśmy Politykę Bezpieczeństwa Dzieci w Radomiak S.A., składającą się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców oraz dzieci.

Opracowana Polityka Bezpieczeństwa Dzieci w Radomiak S.A. jest dostępna TUTAJ.

Dodatkowe materiały znajdują się na stronie internetowej:
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/1060/5869-Polityka%20Bezpieczeństwa%20Dzieci%20PZPN.pdf

Sponsor Strategiczny

          


Sponsor Premium

                                              

            

 

Sponsor Platynowy

                           

                                    


Sponsor Złoty

                                                            

 

Sponsor Srebrny

                                                                                                                        

 

Partner Radomiaka

                                                                      

                                                                       

                                                                      

 

Patron Medialny

                              


Partner Techniczny i Oficjalny Dostawca