Regulamin

Regulamin Akademii RKS Radomiak Radom - TUTAJ (do wybrania w PDF-ie).

 


Regulamin płatności Akademii poniżej:

Pełne dane firmy:

Fundacja Radomiak Radom
NIP: 7963008281
Regon: 520827346
Adres: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 18
Dane kontaktowe: akademia@radomiak.pl

Krótki opis działalności:

Akademia RKS Radomiak Radom realizujące treningi piłkarskie dla dzieci.
Więcej informacji na Facebooku: Akademia RKS Radomiak Radom.

Warunki realizacji usługi/dostawy:

Przedmiotem usługi są szkolenia i treningi z zakresu rozwijania umiejętności gry w piłkę nożną oraz zajęcia motoryczne (dotyczy grup drużyn 11 osobowych).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych jest uiszczenie miesięcznej składki na cele statutowe fundacji.

Cennik:

Opłaty wynoszą 170 zł za zajęcia.

Sposób płatności:

Akademia akceptuje płatność za udział w zajęciach jedynie przez aplikację ProTrainUp, w której dostępne są następujące metody płatności:
• płatność elektroniczna – przelew BLIK,
• płatność elektroniczna – przelew tradycyjny.

Polityka zwrotów:

Zwroty są możliwe na podstawie reklamacji klienta rozpatrywanej indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie.

Polityka reklamacji:

Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem akademia@radomiak.pl , a jej rozpatrzenie trwa 30 dni.

Polityka ochrony danych osobowych:

W celu zapisu dziecka należy wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgoda wyrażana jest przy podpisaniu formularza uczestnictwa oraz umowy uczestnika (podpisaną przez opiekuna) a Fundacją.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programach szkolenia. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sponsor Strategiczny

          


Sponsor Premium

                                              

            

 

Sponsor Platynowy

                           

                                    


Sponsor Złoty

                                                            

 

Sponsor Srebrny

                                                                                                                        

 

Partner Radomiaka

                                                                      

                                                                       

                                                                      

 

Patron Medialny

                              


Partner Techniczny i Oficjalny Dostawca