Radomiak z licencją na grę w PKO Ekstraklasie!

  • 04-05-2021 15:50
  • Admin

Radomiak z licencją na grę w PKO Ekstraklasie!

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła przyznać licencję upoważniającą nasz Klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO Ekstraklasy w sezonie 2021/2022. Licencję przyznano na grę na stadionie przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.

Pełny komunikat Komisji:

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła przyznać licencję upoważniająca Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym na stadionie zastępczym w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3.

Uzasadnienie:

Nadzór finansowy* nałożono w związku z koniecznością monitorowania złożonej prognozy finansowej (nadzór ten otrzymuje każdy klub w przypadku awansu o klasę rozgrywkową wyżej).

Nadzór infrastrukturalny nałożono w związku z koniecznością monitorowania przebudowy/modernizacji obiektu oraz w związku z rozgrywaniem przez Klub meczów w roli gospodarza na stadionie zastępczym w Bełchatowie.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, który w sposób znaczący wpłynął na sytuację finansową klubów, a którego skutków nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie kluby uczestniczące w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji, w najbliższych miesiącach konieczna jest szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów.